I. Cách thức tham gia:


STT

Gói

Điện ảnh

Phim kinh điển

1

Cú pháp đăng ký SMS

Soạn DK DA gửi 9096 và soạn A gửi 9096 để xác thực đăng ký.

(Cú pháp phụ thay thế cho cú pháp DK TV: DK hoặc OK)

Soạn DK PH gửi 9096 và soạn D gửi 9096 để xác thực đăng ký.

Cú pháp phụ thay thế cú pháp DK PH: GO hoặc VIP hoặc PH hoặc PHIM

2

Cú pháp hủy

Soạn HUY DA gửi 9096 hoặc TC TATCA gửi 9096

Soạn HUY PH gửi 9096 hoặc TC TATCA gửi 9096

3

Giá cước

6.000 VNĐ/ ngày

3.000 VNĐ/ ngày


II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi:

STT

Tình huống

Trả lời câu hỏi gói Điện ảnh

1

Điều kiện

Đăng ký hoặc gia hạn thành công gói Điện ảnh

2

Kênh nhận câu hỏi và trả lời

Qua SMS Hệ thống tự động gửi câu hỏi tới khách hàng

3

Thời gian tương tác

Từ 08h00-21h00 hàng ngày
Khách hàng chỉ nhận và trả lời câu hỏi tiếp theo khi đã trả lời câu hỏi liền trước đó

4

Số lượng

4 câu hỏi trắc nghiệm

6

Cách tương tác

Soạn 1 hoặc 2 gửi 9096

7

Thời gian nhận kết quả

Ngay sau khi trả lời


III. Các tương tác khác:

STT

Nội dung

Cú pháp

1

Tra cứu điểm

DIEM GỬI 9096

2

Nhận hướng dẫn

HD gửi 9096

3

Lấy câu hỏi gần nhất

CH gửi 9096

4

Kiểm tra gói cước đang sử dụng

KT gửi 9096