1. Tên CTKM:Thế giới điện ảnh

2. Hàng hóa dịch vụ áp dụng khuyến mại: Gói Điện ảnh và gói Phim kinh điển

3. Thời gian triển khai : Từ 0h00 ngày 15/01/2020 đến hết 23:59:59 ngày 13/04/2020

(Kết thúc CTKM, các gói cước tiếp tục được cung cấp cho khách hàng)

4. Hình thức khuyến mại: Tổ chức thi và trao thưởng cho khách hàng

5. Đầu số chương trình: 9096, Website: http://dienanh.mobifone.vn

6. Kênh cung cấp dịch vụ: SMS

7. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc (trừ địa bàn TP HCM)

8. Đối tượng:

- Đối tượng được tham gia: các thuê bao trả trước và trả sau của MobiFone hoạt động 02 chiều trên mạng sử dụng gói tin “Điện ảnh” và/hoặc gói “Phim kinh điển” trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

- Đối tượng không được tham gia: Các thuê bao Fast Connect, MTD, thuê bao data khác, thuê bao có chủ sở hữu là cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty viễn thông MobiFone và Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

9. Cơ cấu giải thưởng:

TT

Cơ cấu giải

Giải thưởng

Giá trị (VNĐ)

Số lượng

Thành tiền

(VNĐ)

1

Giải Vàng

Thẻ nạp data MobiFone 1GB

10.000

11.760*

117.600.000

2

Giải Ngày

(05 giải/ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

30.000

450

13.500.000

3

Giải Tuần

(03 giải/tuần)

Thẻ nạp tiền MobiFone

100.000

39

3.900.000

4

Giải Tháng

(01 giải/30 ngày)

Tiền mặt

5.000.000

03

15.000.000

Tổng cộng

12.252

150.000.000

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.)

Lưu ý:

- Thẻ nạp data MobiFone là một chuỗi số trực tuyến (Code) được gửi tới khách hàng qua tin nhắn. Lưu lượng data có thời hạn sử dụng trong vòng 10 ngày kể từ ngày kích hoạt.

- (*) Số lượng giải Vàng có thể thay đổi so với dự kiến, phụ thuộc số lượng khách hàng đáp ứng điều kiện

- Giải thưởng là thẻ nạp tiền sẽ được nạp trực tuyến tới số thuê bao của khách hàng hoặc gửi mã thẻ cào tới thuê bao của khách hàng qua tin nhắn.

10. Nội dung chi tiết thể lệ CTKM

10.1. Cách thức tham gia

10.1.1. Với các thuê bao đang sử dụng gói cước:

- Khách hàng không cần đăng ký lại, hệ thống sẽ tự động gia hạn theo quy định hiện hành.

- Hệ thống nhắn tin thông báo cho khách hàng duy trì thành công gói tin “Điện ảnh” và/hoặc gói “Phim kinh điển”:

CTKM Thế giới điện ảnh sẽ được triển khai từ ngày 15/01/2020 đến 13/04/2020 . Quý khách duy trì thành công gói Điện ảnh hoặc gói Phim kinh điển sẽ có cơ hội sở hữu 30.000đ/ngày, 100.000đ/tuần, 500.000đ mỗi tuần và 5 triệu đồng/tháng. Chúc quý khách may mắn!

10.1.2. Với các thuê bao hiện đang không sử dụng các gói cước của dịch vụ

- Để tham gia CTKM, khách hàng cần đăng ký gói Điện ảnh hoặc/và gói Phim kinh điển, cụ thể như sau:

+ Gói “Điện ảnh”: Soạn XN hoặc DK DA hoặc DK gửi 9096

+ Gói “Phim kinh điển”: Soạn DK PH hoặc hoặc KM PH gửi 9096

- Sau khi đăng ký thành công, nếu khách hàng không hủy, các gói cước sẽ được tự động gia hạn hàng ngày.

10.2. Thông tin chi tiết gói Điện ảnh

- Nội dung: Cung cấp các thông tin về điện ảnh Việt Nam và thế giới.

- Quyền lợi hàng ngày:

+ Được nhận các bản tin liên quan đến nội dung của gói cước.

+ Được nhận 04 câu hỏi trắc nghiệm miễn phí có liên quan đến gói cước, trả lời để nhận điểm thưởng, tích lũy cơ hội trúng thưởng

+ Được nhận điểm thưởng khi gia hạn hàng ngày.

- Các câu hỏi của gói:

+ Hàng ngày, khách hàng sẽ được nhận 04 câu hỏi trắc nghiệm.

+ Trả lời đúng, khách hàng được nhận điểm thưởng. Nếu trả lời đúng cả 04 câu hỏi, khách hàng sẽ được nhận thêm 50 điểm/ngày.

+ Câu hỏi sẽ được gửi đến khách hàng qua tin nhắn, từ 8h00 đến 21h00 hàng ngày.

+ Để trả lời câu hỏi qua tin nhắn, soạn 1 hoặc 2 gửi 9096.

- Quy định về điểm thưởng khi tham gia gói Điện ảnh

STT

Nội dung

Điểm thưởng

1

Đăng ký gói cước thành công hoặc gia hạn gói cước thành công

2.000 điểm/ngày

2

Trả lời đúng câu hỏi

100 điểm/câu

3

Trả lời đúng cả 04 câu hỏi trong ngày (được cộng thêm điểm, ngoài điểm của từng câu hỏi đã nhận)

50 điểm/câu

10.3. Thông tin chi tiết gói Phim Kinh điển

- Nội dung: Cung cấp thông tin về các bộ phim kinh điển của Việt Nam và thế giới.

- Quyền lợi hàng ngày:

+ Được nhận các bản tin liên quan đến nội dung của gói cước.

+ Được nhận điểm thưởng khi gia hạn hàng ngày.

- Gói tin “Phim kinh điển”: Không cung cấp câu hỏi

- Quy định về điểm thưởng khi tham gia gói Phim kinh điển

+ Đăng ký gói cước thành công hoặc gia hạn gói cước thành công: 1.000 điểm/ngày

10.4. Mức cước và nguyên tắc trừ cước

10.4.1. Mức cước

- Cước sử dụng dịch vụ được tính theo từng gói cước riêng biệt. Khách hàng sử dụng gói cước nào sẽ tính cước gói đó.

- Mức cước của từng gói cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Gói Điện ảnh

Gói Phim kinh điển

1

Cước thuê bao gói

6.000 đồng/ngày

3.000 đồng/ngày

2

Cước nhắn tin tới đầu số dịch vụ (huỷ, trả lời câu hỏi và các cú pháp tiện ích khác)

Miễn phí

3

Cước data khi thuê bao MobiFone truy cập wapsite dịch vụ

Áp dụng theo quy định tính cước

data hiện hành của MobiFone

10.4.2. Nguyên tắc trừ cước

- Nếu khách hàng không yêu cầu hủy, hệ thống sẽ tự động gia hạn hàng ngày với mức cước tối đa 6.000 đồng/ngày/gói “Điện ảnh” và 3.000 đồng/ngày/gói “Phim kinh điển”.

- Cước sử dụng dịch vụ được tính theo từng gói cước riêng biệt, khách hàng sử dụng gói cước nào sẽ tính cước gói đó.

- Cước của gói được trừ vào tài khoản chính với thuê bao trả trước và tính vào cước sử dụng hàng tháng với thuê bao trả sau.

- Vào thời điểm gia hạn gói cước “Điện ảnh”, nếu tài khoản chính không đủ 6.000 đồng, hệ thống sẽ trừ cước bậc thang giảm dần như sau:


STT

Số dư Tài khoản chính (TKC)

Mức trừ cước

1

TKC ≥ 6.000 đồng

6.000 đồng

2

3.000 đồng ≤ TKC < 6.000 đồng

3.000 đồng

- Vào thời điểm gia hạn gói cước “Phim kinh điển”, nếu tài khoản chính không đủ 3.000 đồng, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước bậc thang giảm dần như sau:

STT

Số dư Tài khoản chính (TKC)

Mức trừ cước

1

3.000 đồng ≤ TKC

3.000 đồng

2

1.500 đồng ≤ TKC < 3.000 đồng

1.500 đồng

- Trong 01 ngày, hệ thống sẽ tính cước tối đa 02 lần/gói cước, nhưng không quá 6.000 đồng/ngày với gói Điện ảnh và 3.000 đồng/ngày với gói Phim kinh điển

+ Nếu trừ cước thành công, khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ

+ Nếu trừ cước không thành công, khách hàng sẽ không nhận được gói tin, không nhận được điểm tích luỹ nhưng vẫn được tiếp tục duy trì dịch vụ.

+ Nếu không trừ được cước của khách hàng trong vòng 30 ngày liên tiếp, hệ thống sẽ huỷ gói cước của khách hàng. Khách hàng có nhu cầu tiếp tục sử dụng cần đăng ký lại.

10.5. Quy định về điểm tích lũy

- Điểm thưởng được tích lũy được sử dụng để xét thưởng các giải thưởng theo quy định trong chương trình.

- Điểm tích lũy của khách hàng được cộng dồn kể từ lúc khách hàng tham gia CTKM này.

- Số điểm tích lũy của khách hàng trong toàn bộ chương trình khuyến mại được tính bằng tổng điểm của cả 2 gói và được cộng dồn hàng ngày.

- Trong thời gian diễn ra CTKM, điểm số khách hàng tích luỹ được trước khi huỷ gói tin sẽ được bảo lưu và cộng dồn khi khách hàng tái đăng ký.

- Để tra cứu điểm tích lũy đang có, khách hàng soạn DIEM gửi 9096

10.6. Cách hủy gói cước:

- Để hủy các gói cước, khách hàng thực hiện như sau:

+ Hủy gói “Điện ảnh”: Soạn HUY DA gửi 9096

+ Hủy gói “Phim kinh điển”: Soạn HUY PH gửi 9096

+ Hủy cả hai gói: Soan TC TATCA gửi 9096

- Sau khi hủy thành công, khách hàng sẽ không nhận được thông tin và quyền lợi của các gói cước.

- Nếu khách hàng tái đăng ký lại gói cước thì số điểm đã tích lũy trước đó sẽ được bảo lưu và cộng dồn để tham gia xét thưởng.

10.7. Cách thức xác định trúng thưởng

10.7.1. Cách thức xếp hạng thuê bao trong CTKM:

- Cuối mỗi chu kỳ xét thưởng (tuần, tháng) chương trình sẽ xếp hạng thuê bao theo các tiêu chí có mức độ ưu tiên giảm dần như sau:

+ Điểm số tích lũy của thuê bao trong chu kỳ theo thứ hạng từ cao xuống thấp;

+ Tổng cước phát sinh trong thời gian diễn ra CTKM, từ nhiều tới ít.

+ Thời điểm đăng ký gói Điện ảnh xếp từ sớm tới muộn (tính từ ngày cung cấp gói cước trên hệ thống MobiFone), nếu thuê bao hủy gói cước đi đăng ký lại nhiều lần thì lấy lần đăng ký cuối cùng làm căn cứ xét giải.

+ Các thuê bao sẽ được đánh số theo thứ tự tăng dần, bắt đầu từ thuê bao có thành tích tốt nhất.

+ Ví dụ bảng xếp hạng:

Thuê bao

Điểm tích lũy trong chu kỳ

Tổng cước phát sinh của thuê bao

trong chu kì

Thời điểm đăng ký

gói cước Điện ảnh

Xếp hạng

A

1.000

180.000 VNĐ

12/10/2019 15:11:10

1

B

1.000

169.000 VNĐ

23/11/2019 20:11:10

2

C

1.000

148.000 VNĐ

28/12/2019 23:11:18

3

D

900

90.000 VNĐ

01/01/2020 23:56:18

4

E

900

90.000 VNĐ

10/02/2020 21:58:18

5

F

800

90.000 VNĐ

02/03/2020 21:16:18

6

- Lưu ý: Việc trừ cước là do hệ thống CSP thực hiện, thời gian hệ thống trừ cước là ngẫu nhiên trong ngày, do đó ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc khách hàng khiếu nại hệ thống trừ cước ảnh hưởng đến kết quả bảng xếp hạng. Kết quả cuối cùng là kết quả mà hệ thống ghi nhận tính đến thời điểm xét giải.

10.7.2. Cách thức xác định thuê bao trúng thưởng giải tháng

- Giải tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba lần lượt được trao cho thuê bao xếp hạng thứ 80, 90, 100 trong chu kỳ tháng xét giải theo cách thức xếp hạng tại Mục 10.7.1 nêu trên;

- Các thuê bao đã trúng giải của tháng trước sẽ không được đưa vào bảng xếp hạng trong các tháng còn lại;

- Tháng được quy định là 30 ngày liên tục, tính từ ngày diễn ra CTKM;

10.7.3. Cách thức xác định thuê bao trúng thưởng giải Tuần

- Một tuần được quy định là 07 ngày liên tiếp, bắt đầu từ ngày đầu tiên diễn ra CTKM. Riêng tuần cuối cùng có 06 ngày.

- Giải Tuần được trao cho thuê bao xếp hạng từ 10, xếp hạng thứ 20 và xếp hạng thứ 30 trong mỗi tuần xét giải theo tiêu chí tại mục số 10.7.1 nêu trên.

- Một thuê bao chỉ được trúng thưởng giải Tuần một lần duy nhất trong CTKM, thuê bao đã trúng thưởng Tuần trước sẽ không được đưa vào danh sách xét thưởng của các tuần sau đó.

10.7.4. Cách xác định thuê bao trúng Giải Ngày

- Giải Ngày được trao cho 05 thuê bao thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau

+ Thuê bao trả lời đúng tất cả các câu hỏi (04 câu hỏi) của gói Điện ảnh trong ngày xét giải

+ Thuê bao có thời gian hoàn thành xong 4 câu hỏi gói Điện ảnh nhanh nhất trong ngày. Thời gian hoàn thành được tính từ thời điểm hệ thống nhận được câu trả lời thứ nhất trong ngày đến thời điểm hệ thống nhận được câu trả lời cuối cùng ngày (thời gian quy định từ 08h-21h00)

- Nếu có nhiều thuê bao có thời gian và số câu trả lời đúng trong ngày bằng nhau thì hệ thống sẽ xét thêm tiêu chí: thuê bao nào đăng ký gói Điện ảnh sớm hơn sẽ giành giải thưởng (Nếu thuê bao hủy gói cước đi đăng ký lại nhiều lần thì hệ thống sẽ xét thời gian đăng ký gần nhất của thuê bao).

- Một thuê bao chỉ được trúng giải Ngày tối đa 5 lần trong CTKM

- Kết quả giải ngày T sẽ được công bố vào 9h00 ngày T+1 trên website của chương trình

- Thuê bao trúng giải sẽ được nhận được giải thưởng trong 24h kể từ thời điểm đủ điều kiện trúng thưởng

- Tất cả các thời điểm được quy định trong chương trình là thời điểm hệ thống dịch vụ ghi nhận giao dịch thành công, không tính theo thời điểm trên thiết bị của khách hàng;

- Thời gian hệ thống gửi câu hỏi cho khách hàng tùy thuộc vào việc hệ thống có trừ được cước của khách hàng hay không, thời gian hệ thống trừ cước là ngẫu nhiên trong ngày, do đó ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc khách hàng khiếu nại về thời gian nhận câu hỏi của chương trình.

- Ban tổ chức chương trình không chịu trách nhiệm về việc gửi, nhận tin nhắn bị chậm hoặc không thể thực hiện được do các sự cố kỹ thuật từ bên ngoài chương trình hoặc trên thiết bị của khách hàng.

10.7.5. Cách xác định thuê bao trúng giải Vàng

- Giải Vàng là Thẻ data MobiFone 1GB sẽ thuộc về thuê bao thỏa mãn điều kiện sau

+ Lần đầu tiên đăng ký gói cước Điện ảnh ở mức cước 6.000 đồng;

+ Duy trì (gia hạn) thành công gói cước Điện ảnh trong 24h tiếp theo

- Mỗi thuê bao chỉ được hưởng quyền lợi này duy nhất 01 lần trong CTKM, tính từ ngày bắt đầu CTKM.

- Giải thưởng sẽ được trao sau 1 giờ kể từ khi thuê bao đủ điều kiện trúng thưởng.

- Số lượng giải Vàng có thể thay đổi, phụ thuộc vào số lượng khách hàng đáp ứng điều kiện trúng thưởng.

- Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố định kỳ vào 09h00 ngày hôm sau trên website CTKM tại địa chỉ http://dienanh.mobifone.vn

- Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố định kỳ vào 09h00 ngày hôm sau trên website CTKM tại địa chỉ http://dienanh.mobifone.vn

10.8. Quy định thời điểm tương tác

- Tất cả các thời điểm được quy định trong chương trình là thời điểm hệ thống ghi nhận giao dịch thành công, không tính theo thời điểm trên thiết bị của khách hàng.

- Ban tổ chức chương trình không chịu trách nhiệm về việc gửi, nhận tin nhắn bị chậm, các tương tác trên website/wapsite bị chậm hoặc không thể thực hiện được do các sự cố kỹ thuật từ bên ngoài chương trình hoặc trên thiết bị của khách hàng.

10.9. Thời gian, địa điểm và thủ tục trao thưởng :

10.9.1. Quy định chung

- Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được đăng tải trên website chính thức của MobiFone và website của chương trình. Khách hàng có thể chủ động truy cập vào các địa chỉ trên để biết thông tin trúng thưởng.

- Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị Gia tăng MobiFone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ công bố công khai điểm số trúng thưởng. Các số điện thoại trúng thưởng sẽ được giấu 02 chữ số cuối, nhằm đảm bảo tính bảo mật cá nhân của người trúng giải.

10.9.2. Quy định về nhận thưởng:

- Đối với giải thưởng là thẻ nạp tiền MobiFone:

+ Đối với giải thưởng là thẻ nạp tiền MobiFone 100.000 VNĐ: Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng thông qua hình thức nạp tiền trực tuyến.

+ Đối với giải thưởng là thẻ nạp tiền MobiFone 30.000 VNĐ: hệ thống sẽ gửi tin nhắn có chứa mã thẻ nạp về số thuê bao của khách hàng. Ban tổ chức chương trình sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp mã thẻ nạp đã bị sử dụng do lỗi từ phía khách hàng.

- Đối với giải thưởng thẻ nạp data: Hệ thống sẽ gửi tin nhắn có chứa mã thẻ data về số thuê bao của khách hàng. Khách hàng sẽ bấm trực tiếp trên bàn phím *090*9*mã-thẻ-data# để nhận mã thẻ. Ban tổ chức chương trình sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp mã thẻ data đã bị sử dụng do lỗi từ phía khách hàng.

- Đối với giải thưởng Tháng, Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị Gia tăng MobiFone – Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ thông báo cho khách hàng trúng thưởng theo các phương thức sau:

+ Gọi điện thoại thông báo cho khách hàng từ một trong các số điện thoại sau:

o 028.3962 1501/ 028.3962 1502

o 024.3782 3151

Tần suất và thời gian gọi điện thoại tối đa cho một thuê bao như sau: 03 lần một ngày trong 5 ngày làm việc liên tục, trong khoảng thời gian từ 8h00 sáng tới 17h00.

+ Nhắn tin từ đầu số 090 với nội dung:

MobiFone chúc mừng quý khách trúng thưởng giải [Giải thưởng] trị giá [Giá trị giải thưởng] CTKM Thế giới điện ảnh. Quý khách truy cập website http://dienanh.mobifone.vn để biết chi tiết”

10.9.3. Giấy tờ nhận thưởng:

- Khách hàng trúng giải Chung cuộc cần chuẩn bị các giấy tờ sau để làm thủ tục nhận thưởng:

+ Trường hợp thuê bao đứng tên cá nhân:

STT

Giấy tờ

Quy cách

Số lượng

1

Chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) còn thời hạn

Bản phô tô công chứng

03 bản

Bản gốc

01 bản

2

Sim Điện thoại chứa số thuê bao trúng giải

SIM đăng ký thông tin cá nhân chính chủ của người nhận giải

01 chiếc

+ Trường hợp thuê bao đứng tên tổ chức:

STT

Giấy tờ

Quy cách

Số lượng

1

Chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) còn thời hạn của người đến làm thủ tục

Bản phô tô công chứng

03 bản

Bản gốc

01 bản

2

Giấy đăng ký kinh doanh/hoạt động hoặc tương đương của tổ chức sở hữu thuê bao

Bản phô tô công chứng

01 bản

3

Sim Điện thoại chứa số thuê bao trúng giải

SIM đăng ký thông tin của tổ chức trúng giải

01 chiếc

4

Giấy tờ xác nhận số tài khoản ngân hàng của tổ chức

Bản gốc hoặc bản công chứng

01 bản

5

Số tài khoản ngân hàng và địa chỉ ngân hàng mở tài khoản của tổ chức

Chi tiết đến Chi nhánh mở tài khoản

01 bản thông tin

+ Trường hợp chủ thuê bao không thể nhận thưởng tại địa điểm đã thông báo có thể làm giấy ủy quyền có xác nhận của các cấp có thẩm quyền cho người khác nhận thay. Khi đến làm việc, người được uỷ quyền cần mang các giấy tờ sau:

STT

Giấy tờ

Quy cách

Số lượng

1

Giấy ủy quyền đi làm thủ tục nhận giải

Bản gốc có chữ ký của người ủy quyền, người được ủy quyền và xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú

01 bản

2

Chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) còn thời hạn của người được ủy quyền

Bản phô tô công chứng

03 bản

Bản gốc

01 bản

3

Các giấy tờ khác của người ủy quyền như trường hợp người đó trực tiếp làm thủ tục

10.9.4. Điều kiện nhận thưởng

- Tại thời điểm làm thủ tục nhận thưởng, số thuê bao trúng thưởng phải đang ở trạng thái hoạt động cả 2 chiều và có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin đăng ký trên hệ thống của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

- Sau thời điểm công bố kết quả trúng thưởng trên web/wapsite của dịch vụ, nếu khách hàng chuyển quyền sở hữu số thuê bao trúng thưởng cho nhau, thì chủ sở hữu thuê bao cũ (trước thời điểm chuyển quyền) không được quyền nhận thưởng; chủ sở hữu mới (sau thời điểm chuyển quyền) khi đó được quyền nhận thưởng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Có sở hữu thẻ SIM chứa số thuê bao trúng giải;

+ Có văn bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu thuê bao, có sự chứng kiến của đại diện MobiFone;

+ Có văn bản đồng ý của chủ sở hữu cũ về việc được quyền sở hữu giải thưởng phát sinh từ số thuê bao trúng thưởng CTKM này;

+ Còn trong thời hạn trao thưởng của CTKM này;

+ Các điều kiện khác đươc quy định tại thể lệ của CTKM này.

+ Nếu không đáp ứng được các tiêu chuẩn trên, chủ sở hữu mới không được quyền nhận thưởng. Khi đó giải thưởng được coi là giải thưởng không có người nhận; ban tổ chức CTKM có trách nhiệm xử lý giải thưởng theo đúng quy định hiện hành.

- Nếu khách hàng chuyển đổi hình thức sử dụng cho số thuê bao trúng giải (giữa các dịch vụ trả trước, từ trả sau sang trả trước hoặc ngược lại) thì giải thưởng vẫn được giữ nguyên.

- Tại thời điểm làm thủ tục nhận thưởng, cá nhân nào đứng tên sở hữu số thuê bao trúng thưởng, giải thưởng sẽ được trao cho cá nhân đó; tổ chức nào đứng tên sở hữu số thuê bao trúng thưởng, giải thưởng sẽ được trao cho tổ chức đó (Ban tổ chức không can thiệp vào việc xử lý giải thưởng của tổ chức với đại diện sử dụng thuê bao trúng thưởng).

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại, nếu khách hàng trúng thưởng không đến làm thủ tục nhận thưởng với bất cứ lý do nào, thì khách hàng đó sẽ không được nhận thưởng. Giải thưởng khi đó được coi là giải thưởng tồn đọng.

11. Quy định khác

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình.

- Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) và các loại thuế khác liên quan đến việc nhận giải thưởng tiền mặt theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone được toàn quyền sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trúng giải (họ tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh, giọng nói...) cho mục đích quảng cáo thương mại mà không phải trả chi phí.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.