Danh sách giải thưởng:

TT

Cơ cấu giải

Giải thưởng

Giá trị (VNĐ)

Số lượng

Thành tiền

(VNĐ)

1

Giải Vàng (*)

Thẻ data MobiFone 1GB

10.000

6.930

69.300.000

2

Giải Ngày

(03 giải/ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

30.000

270

8.100.000

3

Giải Tuần

(02 giải/Tuần)

Thẻ nạp tiền MobiFone

100.000

26

2.600.000

4

Giải Chung cuộc

(01 giải/90 ngày)

Tiền mặt

10.000.000

01

10.000.000

Tổng cộng

7227

90.000.000

Lưu ý:

- Thẻ nạp data MobiFone là một chuỗi số trực tuyến (Code) được gửi tới khách hàng qua tin nhắn. Lưu lượng data có thời hạn sử dụng trong vòng 10 ngày kể từ ngày kích hoạt.

- Giải thưởng là thẻ nạp tiền 100.000đ sẽ được trao qua hình thức nạp tiền trực tuyến, giải thưởng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản chính của thuê bao trúng thưởng thông qua hệ thống dịch vụ Topup của MobiFone Service

- Giải thưởng là thẻ nạp tiền 30.000đ: Mã thẻ nạp tiền sẽ được gửi tới khách hàng qua tin nhắn

- (*): Số lượng giải thưởng có thể thay đổi so với dự kiến, tùy thuộc vào số lượng khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình.